Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:

Wordfast Pro & Wordfast Anywhere

Τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%!
Έναρξη επόμενου σεμιναρίου:

ΤΒΑ
Διδάσκων:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες μεταφραστές που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους ή να συνεργαστούν με μεταφραστικά γραφεία. Σκοπός του είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη μεταφραστική μνήμη Wordfast Pro (διαθέσιμη σε εκδόσεις για Windows, Mac και Linux) και στο Wordfast Anywhere (διαδικτυακή έκδοση του Wordfast).

Τα Wordfast Pro και Wordfast Anywhere ανήκουν στην κατηγορία των εργαλείων μεταφραστικού περιβάλλοντος (TEnTs ή Translation Environment Tools), τα οποία υποβοηθούν τον μεταφραστή στο έργο του παρέχοντάς του μια σειρά από δυνατότητες. Στον πυρήνα τους υπάρχει η μεταφραστική μνήμη, μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύεται κάθε μεταφραστική μονάδα (π.χ. μια πρόταση, μια επικεφαλίδα κ.ά.) έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη ανάκλησή της, ολόκληρης ή τμηματικά, σε περίπτωση πλήρους ή ατελούς ομοιότητας (full or fuzzy match) με μια επόμενη μεταφραστική μονάδα. Σημαντική επίσης δυνατότητα είναι και η διαχείριση της ορολογίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια στην ορολογική χρήση και η εύκολη εισαγωγή των μεταφρασμένων όρων. Τα εργαλεία TEnT παρέχουν επίσης τη δυνατότητα για μετάφραση πολλών διαφορετικών τύπων αρχείων (αρχεία Word, Excel, PowerPoint, ιστοσελίδες, αρχεία σελιδοποιητικών προγραμμάτων κ.ά.) σε ένα φιλικό προς τον μεταφραστή περιβάλλον και τη δυνατότητα παραλληλοποίησης παλιών πρωτοτύπων και μεταφράσεων για το γρήγορο εμπλουτισμό των μνημών μας. Τέλος, σημαντικό βοήθημα αποτελεί και η εύκολη μετατροπή γλωσσαρίων που βρίσκονται σε μορφή Word ή Excel σε ορολογική μνήμη, ώστε να γίνεται αυτόματα η αναζήτηση όρων.

Τα αρχεία του Wordfast Pro είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατά με αυτά του SDL Trados. Επίσης το Wordfast Pro παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής της μετάφρασης σε δίγλωσσο πίνακα Microsoft Word (Bilingual Review), για επιμέλεια από άτομα που δεν διαθέτουν λογισμικό TEnT.

Ιδανικά για τη μετάφραση οικονομικών, νομικών και κοινοτικών εγγράφων, τεχνικών εγχειριδίων και πολλών άλλων τύπων κειμένων σε οποιοδήποτε γλωσσικό συνδυασμό, τα Wordfast Pro και Wordfast Anywhere χρησιμοποιούνται από τα μεγαλύτερα μεταφραστικά γραφεία στον κόσμο και από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εγγυώνται ταχύτερη εργασία, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υψηλότερη ποιότητα μετάφρασης.

Δομή:

Φοίτηση 15 ωρών (δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα). Για μεταφραστικές εταιρείες ή για ομάδες μεταφραστών, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός σεμιναρίου που θα εξυπηρετεί ειδικά τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Καλύπτονται τα εξής:

 • εισαγωγή στη θεωρία των μεταφραστικών μνημών
 • δημιουργία και χρήση μεταφραστικής μνήμης
 • δημιουργία έργων (projects)
 • δημιουργία γλωσσαρίων
 • χρήση μηχανικής μετάφρασης
 • παραλληλοποίηση κειμένων
 • διαχείριση μεγάλου φάσματος τύπων αρχείων
 • τεχνικές και "κόλπα" για αύξηση της παραγωγικότητας και επίλυση κοινών προβλημάτων
 • συμβατότητα με το SDL Trados Studio
 • εξαγωγή αρχείων σε δίστηλη μορφή Word για επεξεργασία από άτομα που δεν διαθέτουν προγράμματα μεταφραστικού περιβάλλοντος
 • χρήση Wordfast Anywhere για μετάφραση μέσω Διαδικτύου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις διαχείρισης αρχείων και επεξεργασίας κειμένου. Δεν απαιτούνται γνώσεις άλλων προγραμμάτων μεταφραστικού περιβάλλοντος.

* Our curriculum includes a practice of the Wordfast Translation Studio suite of tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό για το σεμινάριο.