Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:

Μεταφραστικά εργαλεία & διαχείριση έργου

Νέο syllabus!
Για να καταρτίσουμε το πρόγραμμα του σεμιναρίου ζητήσαμε από 8 μεγάλες μεταφραστικές εταιρείες να μας πουν ποιες δεξιότητες επιθυμούν να έχουν οι μεταφραστές με τους οποίους συνεργάζονται!
Τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%!
Έναρξη επόμενου σεμιναρίου:

ΤΒΑ
meta|frasi School of Translator Training would like to thank Memsource for granting us free access to their academic edition.

MemSource
Απευθύνεται σε απόφοιτους μεταφραστικών σχολών και επαγγελματίες μεταφραστές που επιθυμούν να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για να αντιμετωπίζουν έργα με εξειδικευμένες τεχνικές δυσκολίες.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις ιδιαιτερότητες και τα μυστικά της τοπικής προσαρμογής (localisation) λογισμικού και ιστότοπων, καθώς και τις βασικές αρχές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση των μεταφραστικών έργων για την αρχική εκτίμηση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση της προόδου και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Επίσης, εκπαιδεύονται στη χρήση των πιο διαδεδομένων ειδικών προγραμμάτων και έτσι αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους στη μεταφραστική αγορά.

Δομή:

Φοίτηση τεσσάρων εβδομάδων με δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα.

Καλύπτονται τα εξής:


ΜΑΘΗΜΑ 1: Διαχείριση - Σχεδιασμός μεταφραστικού έργου
 • Τι είναι έργο και τι διαχείριση έργου.
 • Ανάλυση ροής εργασίας ενός έργου τοπικής προσαρμογής.
 • Εκτίμηση έργου (όγκου, χρόνου, απαιτούμενων πόρων κλπ.)
 • Σχεδιασμός υλοποίησης έργου και χρονοπρογραμματισμός.

ΜΑΘΗΜΑ 2: MemSource (online λογισμικό μεταφραστικού περιβάλλοντος)
 • MemSource Editor και MemSource Web Editor.
 • Δημιουργία έργου και βασικές ρυθμίσεις.
 • Χρήση ετικετών.
 • Εισαγωγή όρων και τμημάτων από τη μεταφραστική μνήμη.
 • Βασικές συντομεύσεις πληκτρολογίου.

ΜΑΘΗΜΑ 3: Παρακολούθηση προόδου - Αξιολόγηση μεταφραστικού έργου
 • Υπολογισμός παραγωγικότητας - εκτίμηση τάσεων - προβλέψεις.
 • Παρακολούθηση πορείας έργου (χρόνου, ποιότητας, κόστους, κ.λπ.).
 • Πρόβλεψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αξιολόγηση υλοποίησης έργου.

ΜΑΘΗΜΑ 4: Μηχανική μετάφραση
 • Είδη και υλοποιήσεις μηχανικής μετάφρασης.
 • Plugins μηχανικής μετάφρασης για το SDL Trados Studio 2014.
 • Μετεπεξεργασία (post-editing) μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου.

ΜΑΘΗΜΑ 5: Ειδικές περιπτώσεις μεταφράσιμων αρχείων
 • Μετάφραση αρχείων DTP (InDesign, FrameMaker).
 • Δημιουργία custom file-type για μετάφραση αρχείων XML.
 • Δημιουργία custom file-type για μετάφραση απλών και σύνθετων οριοθετημένων αρχείων TXT.

ΜΑΘΗΜΑ 6: Έλεγχος διασφάλισης ποιότητας (QA)
 • QA με χρήση του MemSource.
 • QA με χρήση του XBench.

ΜΑΘΗΜΑ 7: Τοπική προσαρμογή λογισμικού με το Alchemy Catalyst 11
 • Βασικά στοιχεία τοπικής προσαρμογής λογισμικού.
 • Δημιουργία έργου και βασικές ρυθμίσεις.
 • Εκμετάλλευση μεταφραστικών πόρων.
 • Προσαρμογή στοιχείων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑ 8: Προετοιμασία μεταφράσιμων αρχείων
 • Σήμανση κειμένου με προχωρημένη εύρεση και αντικατάσταση.
 • Σήμανση κειμένου με λογικές εκφράσεις.
 • Ορισμός μη μεταφράσιμου κειμένου σε διάφορους τύπους αρχείων.
 • Βελτιστοποίηση OCR από αρχεία PDF.


Προϋποθέσεις εγγραφής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές έννοιες πληροφορικής και να έχουν καλές γνώσεις διαχείρισης αρχείων και χρήσης του Διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση, προγραμμάτων μεταφραστικού περιβάλλοντος, κατά προτίμηση του SDL Trados Studio, ή να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή εργασία τους.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό για το σεμινάριο.