Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:

Ηλεκτρονική λεξικογραφία και ορολογία

Τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%!
Έναρξη επόμενου σεμιναρίου:

26 Απριλίου
Εισηγήτρια:


Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της γλώσσας, όπως γλωσσολόγους, λεξικογράφους, μεταφραστές, τεκμηριωτές, ορολόγους, βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς/φιλολόγους, διορθωτές/επιμελητές κειμένων, αλλά και σε ειδικούς άλλων θεματικών πεδίων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρήσης και διαχείρισης σύγχρονων ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό ή/και τη δημιουργία λεξικών και γλωσσαρίων στον τομέα ειδίκευσής τους.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι τριπλός:

1. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης σύγχρονων ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων, όπως είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων.
2.Η εξοικείωσή τους με τη χρήση εργαλείων σύνταξης ηλεκτρονικών λεξικών, γλωσσαρίων, θησαυρών και οντολογιών, καθώς και με τη χρήση συστημάτων αναζήτησης σε σώματα κειμένων και εργαλείων για τη δημιουργία εξειδικευμένων σωμάτων κειμένων για ατομική έρευνα.
3. Η παρουσίαση και αξιολόγηση μονόγλωσσων και δίγλωσσων/πολύγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικογραφικών πόρων για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Δομή:

Φοίτηση 5 εβδομάδων, με ένα 3ωρο μάθημα την εβδομάδα.

Καλύπτονται τα εξής:  • Ενότητα 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας (μέθοδοι και πρακτικές, τυπολογίες και χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών λεξικών, αρχές σχεδιασμού των ηλεκτρονικών λεξικών και των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων).
  • Συστήματα αναζήτησης σε υπάρχοντα σώματα κειμένων της ελληνικής και αγγλικής και εργαλεία δημιουργίας σωμάτων κειμένων για ατομική έρευνα (Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας, Σώμα Ελληνικών Κειμένων, Corpus of Modern Greek, Βritish National Corpus, Corpus of Contemporary American English, Linguee), εργαλεία συμφραστικών πινάκων (The Sketch Engine, OPUS - Corpus Query, WebCorp Live, ελεύθερης πρόσβασης εργαλείο για αναζήτηση και σε ελληνικά κείμενα του διαδικτύου).
  • Ενότητα 3: Εργαλεία και περιβάλλοντα σύνταξης ηλεκτρονικών λεξικών και ορολογικών γλωσσαρίων (Lexique Pro, Λεξικογράφος, SDL Multiterm 2017).
  • Ενότητα 4: Θησαυροί και Οντολογίες: αρχές σχεδιασμού και αντιπροσωπευτικά προϊόντα (EuroVoc, Getty Vocabularies, Iatrolexi, Θησαυρός Ελληνικών Όρων ΕΚΤ, Θησαυρός Επιστημονικών Όρων ΣΚΕΑΒ).
  • Ενότητα 5: Γενικά και ειδικά ηλεκτρονικά λεξικά της νέας ελληνικής (Λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, Λεξισκόπιο, Εννοιόλεξο, θεματικές βάσεις ορολογικών δεδομένων, δίγλωσσα ελληνο<>αγγλικά λεξικά).


Προϋποθέσεις εγγραφής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώσεις ορολογίας, λεξικογραφίας ή μετάφρασης θα συνεκτιμηθούν.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό για το σεμινάριο.