Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:

Νομική μετάφραση & ορολογία

Τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%!
Έναρξη επόμενου σεμιναρίου:

Ιανουάριος 2017
Απευθύνεται σε όσους έχουν μεταφραστική εμπειρία και επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη νομική ορολογία και να εκπαιδευτούν στις τεχνικές της νομικής μετάφρασης, με σκοπό να απασχοληθούν στον τομέα αυτό επαγγελματικά. Επίσης, σε δικηγόρους που επιθυμούν να διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών τους με τη μετάφραση νομικών κειμένων.

Γλωσσικός συνδυασμός:

Αγγλικά προς Ελληνικά / Ελληνικά προς Αγγλικά.

Δομή:

Φοίτηση 20 εβδομάδων, με ένα 3ωρο μάθημα την εβδομάδα.

Καλύπτονται τα εξής:

 • δομή, είδη και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των νομικών κειμένων
 • διαφορές μεταξύ νομικών συστημάτων και μορφών εταιρειών και τρόποι αντιμετώπισής τους κατά τη μετάφραση
 • μέσα και τεχνικές ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης
 • μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, βιβλιοθήκες, πηγές στο Διαδίκτυο κ.ά.)
 • μελέτη παράλληλων κειμένων (νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, διαθήκες, αγωγές, καταστατικά, συμβάσεις κ.ά.)
 • πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση κειμένων των εξής κατηγοριών:
     * δικαστικά κείμενα (αποφάσεις, δικόγραφα, δικονομία)
     * συμβολαιογραφικά έγγραφα (πληρεξούσια, διαθήκες)
     * εταιρικά κείμενα (καταστατικά/συστατικές πράξεις, πρακτικά, βεβαιώσεις μητρώου εταιρειών)
     * εργατικό δίκαιο
     * δίκαιο ακινήτων
     * πνευματική ιδιοκτησία (εκχώρηση εμπορικών σημάτων, καταχώριση ευρεσιτεχνιών, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο)
     * εναλλακτική επίλυση διαφορών (συμβατικές ρήτρες διαιτησίας/διαμεσολάβησης, διαιτητικές αποφάσεις)
     * συμβάσεις
 • πρακτικές συμβουλές εισόδου στην αγορά εργασίας
Νομική Μετάφραση και SDL Trados Studio
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο Νομικής Μετάφρασης & Ορολογίας αποκτούν τα παρακάτω προνόμια:
 • έκπτωση 50% στην τιμή του SDL Trados Studio Freelance
 • δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του του SDL Trados Studio Freelance και του SDL MultiTerm Desktop
 • έκπτωση 15% στα δίδακτρα του σεμιναρίου SDL Trados Studio (εάν το παρακολουθήσουν κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος).

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική (κάτοχοι Proficiency, φοιτητές ή απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας κ.λπ.) και να διαθέτουν μεταφραστικές γνώσεις. Νομικές γνώσεις θα συνεκτιμηθούν.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό για το σεμινάριο.


Γνώμες αποφοίτων:


Σπύρος ΣαλίμπαςΣπύρος Σαλίμπας
Ελεύθερος επαγγελματίας μεταφραστής
Κύριοι πελάτες:
CARELIFE, ΛΕΞΙΘΗΡΙΑ.

Στη meta|φραση βρέθηκα για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Παρακολούθησα το ολοκληρωμένο Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών (Αγγλικά/Ελληνικά) χάρη στο οποίο ήρθα σε επαφή με διάφορα είδη κειμένων, και με την καθοδήγηση των άριστα καταρτισμένων καθηγητών έμαθα να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την ενασχόληση με τη μετάφραση. Λίγο καιρό μετά και με νωπές τις θετικές εντυπώσεις, επέλεξα να παρακολουθήσω το εξειδικευμένο σεμινάριο νομικής μετάφρασης, όπου καλύφθηκε πλήρως μεγάλο εύρος ζητημάτων που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη, με αποτέλεσμα πλέον να μπορώ να χειρίζομαι με άνεση τα σχετικά κείμενα. Η σχολή μου προσέφερε όλα εκείνα τα εφόδια τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας μεταφραστής για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, εφόδια αναγκαία για να ενταχθώ στην αγορά εργασίας, χάρη στα οποία ξεκίνησα να συνεργάζομαι με μεταφραστικά γραφεία και πελάτες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα!